Ontstaan
Home Faalangst Kinderen Volwassenen (Rij) Examenvrees Wie ben ik Contact
Hoe ontstaat faalangst?

Faalangst ontstaat niet door één bepaalde oorzaak. Het begint niet van de ene op de andere dag, het heeft vaak een lange voorgeschiedenis. Allerlei factoren spelen een rol bij het ontstaan van faalangst.


Van nature is de mens niet faalangstig, maar het kind kan wel een aanleg hebben om bepaalde eigenschappen te ontwikkelen. Het hangt van de omgeving af hoe het kind zich verder ontwikkelt.

Kinderen leren van hun omgeving; dat zijn in de eerste fase vooral de ouders en familie, later komt hier de leerkracht en de leeftijdgenootjes bij.


Faalangst heeft alles te maken met hoe een kind zichzelf ziet: het zelfbeeld. Dat zelfbeeld kan positief of negatief zijn. Een zelfbeeld ontwikkelt zich al op jonge leeftijd. Je zelfbeeld wordt gevormd door reacties van mensen uit de omgeving, zoals ouders, leeftijdsgenoten, leraren en broers of zussen. Het zelfbeeld kan zich ontwikkelen in een meer positieve of negatieve richting. Een kind met een positief zelfbeeld is tevreden met zichzelf. Een kind met een negatief zelfbeeld gelooft niet in zijn eigen kunnen.

Bij een faalangstig kind vindt het denken plaats vanuit een negatief zelfbeeld.


Gezin

De invloed van het gezin is erg belangrijk. Er zijn ouders die  heftig reageren op fouten, anderen reageren kalm en zwakken het wat af en maken opmerkingen zoals: ‘Iedereen maakt fouten, je zit aardig in de buurt, ik ben ervan overtuigd dat je het weet of binnenkort wel weet hoe het moet, enz.

Het kan gebeuren dat de opvoeder het kind een taak geeft die eigenlijk te zwaar is voor het kind. Het kind beantwoordt dan niet aan de eisen van de opvoeder en die kan kwaad of teleurgesteld reageren.

Ouders kunnen ook taken overnemen van het kind omdat ze denken dat dit te moeilijk is voor het kind. Kinderen leren op deze manier ook geen succes te boeken als het wel een keer lukt. Door succeservaringen ontwikkelt het kind een positief zelfbeeld. Door het positieve zelfbeeld durft het kind meer uit te proberen en daardoor kan het zelfvertrouwen van het kind groeien. Een kind moet vertrouwen opdoen in verschillende situaties.

Bijvoorbeeld in de omgang met andere kinderen, de omgang met volwassenen, wat er op

school gebeurt en wat er in huis gebeurt. Vertrouwen is een belangrijke basis voor een kind.


School

Ook de invloed op school op het gebied van faalangst is groot. Dit komt, omdat, juist op school, eisen worden gesteld en prestaties worden beoordeeld. Wanneer de nadruk te veel ligt op de fouten die gemaakt worden en te weinig wordt gekeken naar wat het kind wel kan, kan dit leiden tot gevoelens voor faalangst.


Negatieve reacties van de omgeving (ouders, leerkrachten of klasgenoot) kunnen faalangst in de hand werken.

Een kind wat vaak negatieve reacties te horen krijgt gaat twijfelen aan zijn eigen capaciteiten en gaat dit op den duur ook geloven en een minderwaardigheidscomplex is geboren. Het wordt als het ware ingeprent en wordt een onderdeel van zijn denken en gedrag. Een kind gaat daarnaar handelen.

Als ze dan een opdracht of taak krijgen beginnen ze er op voorhand maar niet aan want ze denken dat ze het toch niet goed zullen doen, dit gegeven is ze immers ingeprent.

Aan de andere kant, als er eens een opdracht wel lukt dan denken ze dat dit komt door andere omstandigheden, maar niet dat het hun eigen verdienste is.

Kinderen leren ook van hun ouders hoe zij met andere mensen omgaan en hoe ze reageren op tegenslagen of verlies. Als zij zien dat het echt niet erg is om een keer een fout te maken, of te verliezen, dan prenten de kinderen dit ook in hun hoofd.


FAALANGST?

LEER ERMEE OM TE GAAN!

Faalangst

Soorten faalangst

Kenmerken

Voortgezet onderwijs

Hoogbegaafd

Faalangsttraining Kinderen

Faalangsttraining Volwassenen