Soorten Faalangst
Home Faalangst Kinderen Volwassenen (Rij) Examenvrees Wie ben ik Contact
Voortgezet onderwijs

Er wordt onderscheidt gemaakt tussen: negatieve en positieve faalangst, actief en passief en cognitieve, sociale en motorische faalangst.


Positieve faalangst

Dit houdt in dat een persoon een moeilijke of bedreigende situatie niet alleen inziet als spanning maar ook als een uitdaging. Diegene is vooral gericht op het behalen van succes. Zodra ze aan het werk zijn verdwijnt de spanning en wordt deze omgezet in concentratie. Het resultaat is hoger dan verwacht. Daarom vinden sommige mensen dat positieve faalangst geen faalangst is. Dit komt omdat deze kinderen juist wel goede resultaten behalen terwijl negatieve faalangst zorgt voor slechtere resultaten, maar ook bij deze kinderen is er toch sprake van 100 % negatieve gedachten voor het presteren.


Negatieve faalangst

Dit houdt in dat een persoon een moeilijke of bedreigende situatie ziet als iets wat je moet vermijden of als begin van een bepaalde mislukking. Deze mensen zijn vaak tijdens een bepaalde prestatie meer bezig met hun eigen nervositeit dan met hun opdracht. Ze hebben vaak geen reëel beeld van hun eigen kunnen en presteren hierdoor onder hun eigen niveau en zijn bang voor mislukking. Waardoor ze vaak in een negatieve spiraal terecht komen.


Actieve en passieve faalangst

Bij actieve faalangst is de leerling hard werkend en streeft naar een zo goed mogelijk resultaat. Ze zijn vaak populair bij leraren en hun ouders omdat ze voor honderd procent voor hun studie gaan. Hierdoor komen ze echter vaak niet aan ontspanning of sport toe. Ze concentreren zich alleen maar op de stof en stampen zich vol met feiten. Ze kunnen hier geen afstand meer van nemen. Passief faalangstige leerlingen hebben echter het idee dat hun inspanning geen invloed heeft op het resultaat. Hoe meer je je inspant, hoe groter de teleurstelling kan zijn. Hierdoor hebben ze het gevoel dat ze hun tijd beter in andere dingen kunnen steken. Deze kinderen zijn vaak minder geliefd bij de leerkrachten, omdat deze kinderen worden gezien als kinderen met een slechte werkhouding.

Verder wordt er binnen faalangst onderscheid gemaakt tussen drie verschillende gebieden namelijk op cognitief, sociaal en motorisch vlak.


Cognitief

Dit is faalangst die te maken heeft met leren. Leerlingen hebben de vrees dat het toch niet gaat lukken om een voldoende te halen voor een proefwerk, spreekbeurt enzovoort. Faalangstige leerlingen of studenten kunnen dagen van te voren, als ze weten dat ze moeten presteren op school, al buikpijn hebben. Het probleem is dat het leren en overhoren in de huiselijke sfeer vaak prima is, maar als het moment van presteren op school is aangebroken faalt de leerling, door de angst treedt er een blokkade op en de leerlingen of studenten klappen letterlijk dicht.


Sociaal

Sociale faalangst is de angst voor andere mensen en angst om contacten te maken. Daarnaast maken zij zich druk wat deze mensen van hen denken. Zij kampen met een minderwaardigheidscomplex. Zij hebben een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen en zijn subassertief. 'Nee' zeggen vinden ze erg moeilijk en zeggen dan toch maar 'ja' uit angst dat de anderen hen anders niet meer aardig vinden. Complimenten ontvangen vinden ze erg moeilijk en geloven dan ook dat zij dit compliment echt niet zelf verdiend hebben. Kinderen die emoties gemakkelijk kunnen tonen kunnen in sociale situaties faalangstige kenmerken vertonen Er kan ook sprake zijn van emotionele faalangst. Men is dan bang om emoties te tonen. Kinderen die sociaal sterk zijn, kunnen toch moeilijk in een groep hun emoties tonen. Ze vinden dit vaak een teken van zwakte of ze zijn bang voor de reacties van bijvoorbeeld vriendjes.


Motorisch

Deze kinderen zijn bang dat de prestaties met behulp van hun bewegingsapparaat, hun motoriek, gaan mislukken en/of negatief beoordeeld worden door andere mensen. Dit komt voornamelijk voor bij vakken zoals lichamelijke opvoeding, tekenen, handvaardigheid en techniek. De kinderen zijn vaak wel fysiek in staat om de opdracht te doen maar de angst blokkeert het proces. Zij vergelijken zichzelf, door hun onzekerheid, ook met anderen en kunnen door gebrek aan zelfvertrouwen hier veel last van ondervinden.


Wilt u leren omgaan met uw faalangst?

Faalangstraining op Maat biedt faalangsttraining aan voor kinderen en volwassenen met faalangst.


Door middel van acht trainingen leert u met uw angsten om te gaan zodat deze niet meer uw dagelijkse bezigheden beënvloeden of beheersen.


U leert voor uw eigen mening uit te komen en u leert dat u er ook toe doet als mens. Tevens leert u 'nee' te zeggen als u ook 'nee' bedoelt!


U leert weer zelfvertrouwen te krijgen en uw gedachten, welke vaak negatief is, weer om te buigen naar positieve gedachten, zodat de wereld er weer wat zonniger voor u uitzien.De training wordt gegeven op de volgende locaties:

Wortelmarkt 14

1601 JT Enkhuizen


Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen dan ben ik bereid om de training bij u thuis te geven binnen een straal van dertig minuten van Enkhuizen.


U kunt er ook voor kiezen om de faalangsttraining via Skype te volgen


FAALANGST?

LEER ERMEE OM TE GAAN!

Faalangst

Soorten faalangst

Ontstaan

Kenmerken

Hoogbegaafd

Faalangsttraining Kinderen

Faalangsttraining Volwassenen